👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رایگان کتاب محاکمه ژاندارک با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود رایگان کتاب محاکمه ژاندارک با فرمت pdf

معرفی کتاب:(محاکمه ژاندارک)

(محاکمه ژاندارک)اثر سایر برشت نمایشنامه " محاکمه ژاندارک " است که در باره قرون وسطی و اختلاف بین دو مملکت اروپایی فرانسه و انگلیس در سال 1338 میلادی است که برشت به تصویر کشیده است.(محاکمه ژاندارک)این نشان اشغال مملکت فرانسه توسط انگلیس و سستی مقامات فرانسه را در مقابل آن اثر می دهد.خیانت بزرگان-بزرگواران و بخصوص کلیسا در این پرتو اغلب به چشم می خورد.این نشان برشت نیز به لحاظ تاریخی سندیت دارد و اقتباس از یک حقیقت تاریخی است.(محاکمه ژاندارک)

(محاکمه ژاندارک)در این شرایط است که دختری 17 ساله از روستا به دستور صداهائی که گمان می کرد از سوی خدا و ملائک اعظم به او الهام می شود خود راا به شکل مرردان درر می اآورد و به خدمت شااررل هفتم می ررسد و درر ررسته سپااهیان ااو قراار می گیررد .(محاکمه ژاندارک)

ژاندارک قهرمان ملی، مذهبی، سیاسی فرانسوی نماد شجاعت، شهامت و عرق میهن پرستی، ااز جان گذشته و بی بااک، بااکرره و پررهیززگاار، درر عین ساادگی کودکاانه ااش، خشن و خستگی نااپذیر ااست. شنیدن نداهای آسمانی و نیرو درک فرازمینی اش، وجوهی متعالی و والا به او می بخشد، که این زوایای دینی و الهی محبوبیت مردمی اش را می افزاید. او برای جنگیدن با دشمن، نما و آرایشی مردانه به خود می گیرد.(محاکمه ژاندارک)در میدان رزم، جامه مردانه به بدن کرده و جنسیت اش را فراموش می کند. او با سپریدن این عمل بر حاکمیت مردسالار دورانش صحه می گذارد، گویی خود نیز با ظاهری زنانه، خویشتن را لایق میدان نبرد نمی داند و اساساً اعتراض، شهامت، مخالفت و قهرمانی را اعمالی مردانه می پندارد،(محاکمه ژاندارک)که اتمام آنها، هیئت و هیبتی مردانه می طلبد. ولی به عقیده می رسد ژاندارک هم جایگاه قهرمانی خویش را تا اندازه یی مرهون جنسیت اش است و هم مکافات وزین آن قهرمانی را. براساس تفکر اسطوره یی، زن پذیرنده و رویابین است و فوت شد مهاجم و جنگجو. در قرن 14 میلادی، ژاندارک این تعریف ازلی - ابدی را مختلط می شکند و وارونه می کند و دست آخر، شهید همان دیدگاه و شیوه مردمدار، کلیسامحور و قربانی گیرنده می شود.(محاکمه ژاندارک)

ناگفته پیداست که ژاندارک باکره اورلئان حائز تمام خصوصیاتی است که او را بدل به افسانه یی ماندگار می کند. ژاندارک چنان تصویر نمونه یی و بی خدشه یی از خویش بر جای می گذارد، که نه فقط به مثابه الگوی تهور در ذهن و جان سرزمین اش حک می شود، که از او به بعد با تاثیر عمیقی که در حافظه تاریخ بر جا گذاشته است، هر کجا و در هر سررسید در موقعیتی مشابه، قهرمانی او در خاطره بشر زنده، تکرار و ستایش می شود.(محاکمه ژاندارک)

ژاندارک به قهرمان های سایر برشت بی شباهت است. او رویه یی باستانی را پیش می گیرد، با رویکردی حسی و عاطفی خود را به دست طبیعت می سپارد و تراژدی می آفریند. این رویه برخلاف آن روش برخوردی است که برشت و مرام سیاسی اش رهنمود می کنند. وجه تمایز ژاندارک از سایر قهرمان های برشت، ماندن او در دیوار باورهای مسیحی و سده ها وسطایی است؛ بدون هستی آیت از موضع انتقادی برشت در روبرو آن. از روحیه انقلابی و پرشور برشت در این نمایشنامه خبری نیست. فقط مولفه آشنای متن برشت، آزادیخواهی ژاندارک است آن هم نه ناشی از عقلانیت و تفکری که گزیده تر قهرمانان باره تایید برشت است.(محاکمه ژاندارک)

(محاکمه ژاندارک)برشت می گوید؛ «تماشاگر این آرامش خاطر را نخواهد یافت که دعوتش کرده باشند شریک دانستن های روی صحنه شود، قهرمان نمایشنامه را نمونه مجسم خود ببیند و به این ترتیب که خود را در عین حال در دو نسخه مشاهده می کند، دودلی برد فناناپذیر و بااهمیت است. نوع باارزش تری از علاقه هم وجود دارد؛ علاقه به قیاس، به تفاوت، به چیزی که در موردش نشود وسعت دیدن داشت، به چیزی که شگفتی می آورد.»(محاکمه ژاندارک)

(محاکمه ژاندارک)تفاوت دیگر این نمایشنامه با دیگر آثار برشت پوشیدگی موضع مؤلف آن در مقابل عملکرد قهرمان است. ژاندارک از سوی برشت نه تحسین می شود نه تکفیر، نه تایید و نه تکذیب، تنها روایت می شود؛ موضعی تقریباً خنثی و بی طرفانه که برشت در دوره فعالیتش به ندرت اتخاذ کرده بود. به عقیده می رسد برشت در این نمایشنامه، آگاهانه و تعمداً از منظری متفاوت به قهرمان و پروسه قهرمانی می نگرد. گویی نگرش انتقادی او این بار اندیشه سیاسی خودش را به بحران گرفته است.(محاکمه ژاندارک)

مولف:برتولت برشت

مترجم:

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کارفرما پرسشنامه عزت نفس سازماني پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد تحقیق در مورد رابطه سيگار و بيماريها پاورپوینت فصل پنجم علوم هشتم مبحث حس و حرکت