👈 فروشگاه فایل 👉

تاريخ پلوراليسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاريخ پلوراليسم

تاريخ پلوراليسم با "عقل سليم" آغاز ميشود. پس از هزاران سال تسلط افکار مذهبي و فلسفي برذهن بشر، عقل سليم مردم عادي بدون تعصب و پيشداوري هاي مذهبي و فلسفي، کثرت گرا ست، يعني شناخت بي غرضانه طبيعت و جامعه، دنيا را انبوهي از گوناگوني و بي مانندي پديده هاي منحصر به فرد ميبيند. فعاليت فکري در اين شناخت اوليه متوقف نميشود، و براي فراهم آوردن نياز هاي اوليه، در برابر خطرات احتمالي، به جستجو مي پردازد. اجتناب از اتفاقات نامطلوب نياز به توان پيش بيني مسير آينده پروسه هاي مختلف دارد. اين توان از طريق تشخيص نظم و قاعده در گوناگوني هاي وقايع جهان حاصل ميشود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اخلاق حرفه ای دانلود پاورپوینت جهانی شدن اسلام پروپوزال جغرافیا در مورد عوامل موثر بر تغییرات صنعت گردشگری پیشینه تحقیق تاب آوری پاورپوینت در مورد بررسي روش انسان در تشخيص صحبت و شبيه‌سازي آن