👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 36

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان

تنظیم هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش، ادامه یا افزایش هیجان استفاده می شود (گروس،2007). اخیرا گارنفسکی، کرایچ و اسپین هاون (2001) مقیاسی را تحت عنوان "پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان" تهیه کرده اند که به وسیله ی آن میزان مولفه های شناختی هشیار تنظیم هیجان تعیین می شوند. به طور خاص این پرسش نامه جهت نشان دادن فرایند های شناختی که مردم بعد از تجربه کردن وقایع منفی در زندگی با آنها مواجه می شوند، مورد استفاده قرار گرفته و جهت فهم بهتر از اینکه این فرایندها ممکن است جریان رشد هیجان را تحت تاثیر قرار دهد، ساخته شده است. این پرسشنامه خود گزارشی از 36 گویه تشکیل شده است که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت زندگانی حضرت فاطمه دانلود پاورپوینت عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاورپوینت سوانح و حوادث تحقیق در مورد آثار و تبعات تنبيه بدني كودكان 4ص بيماري موزائيك سيب 6 ص