👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درمورداقلیم گرایی و نگرش اقلیمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درمورداقلیم گرایی و نگرش اقلیمی

فرمت فایل:پاورپوینت (قابل ویرایش)،تعداداسلاید:33اسلاید

اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی:

سه جزء اصل نگرش اقلیمی، انسان، سرپناه و محیط طبیعی می باشند.

برای درک و فهم رابطة فیزیکی انسان با سرپناه ومحیط اطرافش از علم زیست شناسی بهره گرفته می شود. وظیفة این علم بررسی ساختار بدنی انسان، چگونگی تأثیر دماهای مختلف بر جسم انسان، چگونگی جذب دما از خارج و شرایط مناسب دمایی و محیط آسایش، برای او و موارد مشابه دیگر می باشد.

برای فهم آب و هوای محیط طبیعی از علم هواشناسی بهره گرفته می شود. هر کدام از عناصر مختلف آب و هوایی مانند باد، تابش آفتاب، رطوبت و دما در یک مکان مشخص بوسیلة این علم حاصل می شود. و درنهایت اطلاعات بدست آمده به اجزای معماری تبدیل شوند و تبدیل آنها به احکام معماری و ارائه راه حلهای اقلیمی.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب فارسی ششم ابتدایی درس چهارم هفت خوان رستم پاورپوینت کنترل ارتعاش پیشینه تحقیق پیشگیری از جرم پاورپوینت عیسی باز خواهد گشت پاورپوینت امام مهدی(عج) در قرآن