👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان

پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان (ERQ)

. فرم کوتاه و تجديدنظر شده آن 10 گویه دارد که تفاوت هاي فردي را در ارزيابي مجدد شناختي و فرونشاني ابزاری بررسي مي کند. ماتسوموتو و همکاران (2005، 5) تفاوت بين فرهنگي متوسطي را در هر دومقياس گزارش کرده اند. گزينه هاي آن در مقياس هفت درجه اي ليکرت تنظيم شده است. براي اين ابزار همساني دروني و پايايي بازآزمايي، و روايي همگرا و تفکيکي بالا گزارش شده است. در اين مقياس پاسخ ها در طيف 7 گزینه ای قرار گرفته اند (1= کاملا ناموافق تا 7= کاملا موافق). از دو قسمت، ارزيابي مجدد شناختي (6 گويه) و فرونشاني (4 گويه) تشکيل شده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ماشین برداشت پنبه دانلود پاورپوینت الدرس التاسع عربی پایه هشتم تحقیق در مورد توسعه معادن گرانيت منطقه جنوب خراسان دانلود پاورپوینت شیمی دوم دبیرستان فصل دوم(برخی روندهای تناوبی) پاورپوینت مدیریت تحول سازمان