👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه نگرش های خوردن

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه نگرش های خوردن

دانلود پرسشنامه نگرش های خوردن

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3

تعداد سوالات: 26

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

پرسش نامه نگرش خوردن

تحلیل عاملی پرسش نامه نگرش خوردن و فرم 26 سوالی: فرم اصلی پرسش نامه نگرش خوردن شامل 40 سوال است. گارنر و همکارانش (1982) با انجام تحلیل عاملی مشخص کردند که 14 سوال از پرسشنامه برای هیچ یک از موارد ضروری نیستند. آن‌ها سوال‌هایی را که مربوط به اولین مورد هستند «رژیم غذایی » نامیدند که به اجتناب از غذاهای چاق کننده و اشتغال فکری در مورد لاغر بودن مربوط می¬شدند. مورد دوم را «پر اشتهایی و اشتغال ذهنی با غذا» نامیدند که افکار مربوط با غذا و به همان نسبت پراشتهایی را نشان می-دهد. سومین مورد را «کنترل دهانی» نامیدند که به کنترل خود برای خوردن و فشاری که فرد از سوی دیگران برای افزایش خوردن ادراک می¬کند مربوط می¬شود. 14 سواالی که در هیچ یک از این سه فاکتور قرار نگرفتند حذف شده و پرسشنامه 26 سوالی (EAT-26) که همبستگی بالایی با مقیاس اصلی دارد تدوین گردید، 14 سوال حذف شده غیر ضروری بوده و قدرت پیش¬بینی مقیاس را افزایش نمیدهند(گارنر و همکاران، 1982).هر یک از سوال‌های EAT بر اساس مقیاس لیکرت درجه¬بندی می¬شود. برای هر عبارت پاسخ «همیشه» 3 نمره، «بیشتر اوقات » 2 نمره، «خیلی اوقات» 1نمره و سه گزینه باقی¬مانده شامل«گاهی اوقات»، «بندرت» و «هرگز» صفر نمره می¬گیرند.

👇محصولات تصادفی👇

بيوفيدبك دانلود لایه های شیپ فایل گسل کردستان دانلود پاورپوینت انرژی هسته ای مهندسي و معماري سيستم‌ ها دانلود پاورپوینت گزینش و جذب نیرو