👈 فروشگاه فایل 👉

اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه

فرمت فایل{پاورپوینت} تعداد صفحات{42 صفحه}

مقدمه:

اصول کنترل عفونت در بخش های ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مراجعه کنندگان به این واحد ها در واقع پر خطر ترین بیماران خواهند بود. خطر عفونت یا عوارض و واکنش های ناخواسته با رعایت جدی روش اسپتیک و اقدامات لازم برای ضد عفونی کردن وسایل وارزیابی د قیق همه وسایل واعمالی که باعث آلودگی باکتریال یا شیمیایی میگردند، می تواند کاهش پیدا کند. واحد های ویژه ای که در اقدامات پیشگیری از کنترل عفونت مد نظر قرار گرفته است شامل مراکز دندانپزشکی، دیالیز، آندوسکوپی، بخشهای ICU واتاق عمل می شود.

کنترل وپیشگیری عفونت در بخش های ویژه :

مسایل مربوط به محیط بخش

مسایل مربوط به دستگاه های مورد استفاده

مسایل مربوط به کارکنان

مسایل مربوط به بیماران

مسایل مربوط به محیط بخش:

ساختارفیزیکی در رعایت وجود فضای کافی بین تخت ها، وجود اتاق های مجزا، نصب و تعبیه دستشویی

در نظر گرفتن اتاق ایزوله، تریتمنت، توالت ها، نحوه رفت و آمد و نظا فت، تهویه و لوازم و تجهیزات باید کنترل گردد.

مسایل مربوط به دستگاه های مورد استفاده:

پرسنل مشخص و آموزش دیده مسئولیت استفاده از دستگاه ها را به عهده داشته باشند .

اصول تمیز کردن Cleaning اعم از سطوح خارجی وداخلی

استریل کردن و ضد عفونی کردن Strilization & Disinfection

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت جذب اتمی پرسشنامه نگرش حرفه اي معلمان پاورپوینت در مورد طرح مقابله با سلفیت دستگاه های فرهنگی پاورپوینت در مورد جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي پاورپوینت فصل سیزدهم علوم هفتم مبحث سفر غذا