👈 فروشگاه فایل 👉

تحليل راهبردي هزينه و پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحليل راهبردي هزينه و پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران

چكيده

آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاري ، انتفاعي و حتي غيرانتفاعي، بيش از هر چيز ديگري نمود پيدا كرده، توجه به هزينه‌هاي متعدد سازمان و يا به تعبيري دقيق‌تر، مديريت هزينه است. زيرا در شرايط رقابتي امروز جهاني، سازمان‌هاي مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتي خود بايد نسبت به مقايسه هزينه‌هاي‌شان با رقباي بالفعل و حتي بالقوه آگاهي داشته و فعالانه در ميدان رقابت در بعد هزينه وارد عمل شوند. علي‌رغم اينكه هر سازماني بر اساس نگرش‌هاي سنتي و ديرينه خود، به مديريت هزينه با هدف حفظ هزينه در پايين‌ترين سطح ممكن و بررسي نحوة كاهش آن مي‌پردازد، اما به اعتقاد بسياري از انديشمندان مديريت از جمله پورتر، آنچه ضامن نيل به اين مقصود در كوتاه‌مدت ( يعني كاهش سطح هزينه‌ها ) و بلندمدت ( يعني نيل به هزينه رقابتي ) مي‌شود، چيزي نيست مگر تحليل راهبردي هزينه.

👇محصولات تصادفی👇

اکسیژن درمانی انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران پاورپوینت ايمني در ساختمان تحقیق پیش درآمدی بر مالکیت معنوی 11ص بررسی عرفان‌هاي کاذب