👈 فروشگاه فایل 👉

تعريف گروه چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعريف گروه چیست؟

مطالعه پيرامون گروهها وارتباط فردي، دواصل را نشان مي دهد كه ارتباطي تنگاتنگ و وابسته به يگديگر دارند واز اين رو بايد پيش از هر موضوع ديگري، مورد بحث قرار گيرند، در اينجا پيداست كه اگر الويت را به يكي از آنها بدهيم، تقدمي موقت ومنطقي براي مقايسه ايجاد كرده ايم. بنابراين بهتر، است د رآغاز، روابط بين اشخاص را تبيين كنيم،زيرا بر اساس اين افراد و كنشهاي متقابل آنهاست كه گروه تشكيل مي شود.

ازآنجا كه اكثريت قريب به اتفاق روابط بين اشخاص در چارچوب يك گروه انجام مي‌گيرد، از اين رو بخش نخست را به مطالعه گروهها، حوزه ها و چگونگي شكل‌گيري آنها اختصاص مي دهيم و سپس به گونه اي غير مستقيم به بررسي روابط بين اشخاص مي پردازيم. (آن ماري روشبلاو- اديل بورونيون؛ترجمه دكتر سيد محمد دادگران،روانشناسي اجتماعي، چاپ دوم 1371 )

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تعالی سازمانی و جوایز کیفیت پاورپوینت زندگینامه دکتر شریعتی پاورپوینت درباره مشمشه يك بيماري بيوتروريسم يا كشتار جمعي استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع در کارخانه آلومینیوم اراک