👈 فروشگاه فایل 👉

برنامه ریزی چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

برنامه ریزی چیست؟

مقدمه

برنامه ریزی یکی از مهمترین بخش های وظایف مدیریت می باشد که انجام گرفتن واجرای آن باید با توجه به بقیۀ وظیفه های مدیریت یعنی سازماندهی، استخدام، هدایت وکنترل صورت بگیرد، در غیر اینصورت شرایط پیاده کردن واجرای آن نادیده روی کاغذ ترسیم می شود ویا توسط ماشینهای محاسب، محاسبه می گردد؛ ولی هیچوقت در میدان عمل تحقق پیدا نخواهد کرد. (اصول ومبانی مدیریت صفحه131)

برنامه ریزی یعنی نظم دهی وسازمان دهی وهماهنگی و...به نحوه احسن درکارهازمانی می توانیم جامعه ای موفق داشته باشیم که تمام برنامه های آن جامعه ازروی یک برنامه ریزی منظم ودقیق صورت گیرد .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت پارکینگ پاورپوینت در مورد ماشین هر وسیله ای که کار را اسان کند نمونه سوال مفاهیم پایه فناوری اطلاعات چگونه یک مقاله علمی بنویسیم پاورپوینت تحلیل ارتعاشی تایر اتومبیل به علت ضربه دست انداز