👈 فروشگاه فایل 👉

اعتماد بنفس خود را افزايش دهيم

ارتباط با ما

... دانلود ...

اعتماد بنفس خود را افزايش دهيم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏اعتماد بنفس خود را افزايش دهيم

‏عـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنيادي ترين بخش شخصيت يـك فرد مي بـاشـد كه در تمام ‏جوانب زندگي فرد خود را به نـحـوي متـظـاهــر مي سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا يك ‏ضرورت حـيـاتي و مـطـلق بـــراي هر فردي ميباشد. اعتماد بنفس را ميتوان چنين تعريف ‏كرد:

* ‏باور و اعتقادي كه فرد نسبت به خود دارا ميباشد.

* ‏شناخت ارزش و اهميت خويش - داشتن اعتماد و رضايت از خويش.

* ‏توانايي برخورد و كنارآمدن با چالشهاي اساسي زندگي.

* ‏تـوانـايـــي ارزيابي درست و دقيق خويش - پذيرش خويش و ارزش نهادن به خود بدون ‏هيچگونه قيد و شرطي.

* ‏توانايي شناخت و پذيرش نقاط ضعف و قـوت و محدوديتهاي خويش.

‏افرادي كه از اعتماد بنفس پاييني برخوردار ميباشند داراي خصوصيات زير هستند:

* ‏مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار ميدهند.

‏2

* ‏هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود نگاه نميكنند. با سر پايين و قدمهاي ‏آهسته قدم بر ميدارند.

* ‏در پذيرش تعريف و تمجيدها و تعارفاتي كه به آنان ميشود مشكل دارند (تصور ‏ميكنند سزاوار آنها نبوده و يا ديگران در صدد تمسخر آنها ميباشند‏)

* ‏معمولا احساس ميكنند قرباني رفتار ديگران هستند.

* ‏احساس تنهايي ميكنند حتي زماني كه در يك جمع قرار دارند.

* ‏در درون خود احساس خلاء و پوچي ميكنند.

* ‏احساس ميكنند با ديگران تفاوت دارند.

* ‏احساس افسردگي، گناه و شرمساري دارند.

* ‏نسبت به تواناييهاي خود براي رسيدن به موفقيت ترديد دارند. عدم خودباوري.

* ‏از موقعيتهاي نو و جديد مي هراسند.

* ‏از شكست وموفقيت مي هراسند.

* ‏مرتبا سعي در راضي نگاه داشتن ديگران دارند.

* ‏دچار هراس اجتماعي ميباشند.

* ‏قادر به مديريت زمان خود نمي باشند.

* ‏عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.

‏3

* ‏در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهاي ديگران (خواه واقعي، خواه واهي) بسيار ‏آسيب پذير

‏مي باشند.

* ‏از ابراز عقايد و احساسات خود خودداري ميكنند زيرا از چگونگي واكنش ديگران ‏هراس دارند.

* ‏خود را درگير مواد مخدر و يا روابط مخرب ميكنند.

* ‏از تعيين يك هدف مشخص و پيروي از آن عاجز ميباشند.

* ‏قادر به بيان خواسته ها و نيازهاي خويش نميباشند.

* ‏معمولا عصباني و پرخاش گر ميباشند.

* ‏ارزيابي غير واقعي از خود دارند.

* ‏تحمل عيب و كاستي را نداشته و كمالگرا ميباشند.

* ‏احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجي اعم از وقايع روزانه و يا نوع رفتار ‏ديگران با آنها دارد.

* ‏وابستگي هيجاني دارند: براي دستيابي به يك احساس خوشايند به دنياي خارج خود ‏وابسته ميباشند. مانند:

‏وابستگي به مواد: مانند غذا، داروها، الكل مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء ‏دروني خود و تسكين دردهايشان.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت انرژی زمین گرمایی اعتصاب ها و مذاكره دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی پاورپوینت انواع مبدلها از لحاظ ساختمان پاورپوینت در مورد تبلیغات و روابط عمومی