👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

عنوان: مبانی نظری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 18

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

فهرست مطالب:

مفهوم یادگیری خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری

طبقه بندی راهبردهای یادگیری

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

و...

👇محصولات تصادفی👇

حسابداری با نرم افزار پاورپوینت در مورد دودمانه تحقیق تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی بهداشت دندان درکودکان تحقیق مطهری 11ص