👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی ضریب واکنش سود

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی ضریب واکنش سود

عنوان: پیشینه تحقیق ضریب واکنش سود

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 36

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعاریف متفاوتی برای ضریب واکنش سود ارائه شده، به گونه ای که بعضی از محققین، واکنش را نسبت به سود و بعضی واکنش را نسبت به سود غیرمنتظره تعریف کرده اند. برخی از تعاریف عبارتند از:

ضريب واكنش سود، حساسيت بازار به اعلان سود را به وسيله ضريب شيب رگرسيون بين بازده هاي غيرعادي و سود هاي غيرمنتظره، اندازه گيري ميكند (اسکات،2003).

کالینز (1989) ضریب واکنش سود را تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت با توجه به اطلاعات ارائه شده دراعلام سود شرکت تعریف می¬کند (2014، O.OKOLiel).

پنمن، 1992) ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود میداند.

اریف و همکاران(2013) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون تغییر قیمت و سود غیرمنتظره تعریف می¬کند.

بسیاري از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار داده اند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت بررسی شیوع آسیب شناسی ورزشی مديريت استراتژيك هنر و علم تدوين پاورپوینت پایه پنجم دوره ابتدایی فصل دوم؛ کسرها پاورپوینت در مورد واجبات نماز2 پاورپوینت در مورد کارآفرینی 2