👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصيت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصيت

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصيت

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 36

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

شكل‌گيري شخصيت:

نوزاد كه با ماده ارثي خود به دنيا مي‌آيد، به سادگي از محيط تاثير مي‌پذيرد. ابتدا محيط خانواده به تدريج عوامل ديگر مانند بستگان، كودكستان، مدرسه و محيطهاي ديگر در تشكيل و تحول شخصيت فرد اثر مي‌گذارد. بنابراين شخصيت به عنوان كليه فعاليتها و صفات رواني و بدني فرد، كه او را از ديگران متمايز مي‌كند، تابع عوامل ارثي، ‌محيط، تأثير متقابل محيط و وراثت و سرشت جسماني است. (نوري، 1382).

ارثي:

نوزاد همراه با يك رشته ظرفيتهاي بالقوه به دنيا مي‌آيد. خصوصيات جسماني مانند رنگ چشم و مو اساساً در هنگام بسته شدن نطفه تعيين مي‌شود. هوش و بعضي استعدادهاي خاص مانند استعداد موسيقي نيز تا حدي به وراثت بستگي دارد. شواهد روزافزون نشان مي‌دهد كه ممكن است تفاوتهاي آدميان از لحاظ پاسخدهي هيجاني نيز امري فطري باشد. (شاملو، 1375، ص 75)

در يك پژوهش 139 دوقلوي هم جنس (سن متوسط 55 ماه) توسط مادران خود از لحاظ چند صفت شخصيتي مورد ارزيابي قرار گرفتند. به نظر مادران، از لحاظ واكنش هيجاني و ميزان فعاليت و مردم‌آميزي، بين دوقلوهاي يك تخمكي شباهت بسيار زيادتر وجود دارد تا بين دوقلوهاي دو تخمكي. در بزرگسالي معمولاً دوقلوهاي يك تخمكي نسبت به دوقلوهاي دوتخمكي پاسخهاي همسان‌تري به آزونهاي شخصيتي مي‌دهند و ارزيابي پژوهشهاي مربوط به مقايسه آن دسته از دوقلوهاي يك تخمكي كه در يك دوره از زندگي جدا از هم بوده‌اند با گروه ديگري كه با هم بزرگ شده بودند، نشان نمي‌دهد كه جدايي موجب كاهش شباهت خصوصيات شخصيتي مي‌شود. (شاملو، 1375، ص 77)

در مطالعات ديگري كه با نوزادان، كمي بعد از تولد آنان صورت گرفته، از لحاظ خصوصياتي مانند ميزان فعاليت، فراخناي توجه، سازگاري با تغييرات محيط و خلق و خوي كلي، تفاوتهاي پايايي بين آنها ديده مي‌شود. اين خصوصيات آغازين خلق و خوي در بسياري از كودكان كه مدت بيست سال رشد آنان مورد مطالعه پيگير قرار داشت، پايدار مانده است. (شاملو، 1375، ص 75)

چنانچه از اين پژوهشها درباره دوقلوها و نوزادان برمي‌آيد، بعضي خصوصيات شخصيت ارثي است، ليكن هيچ شواهدي مبني بر اينكه اين صفات را ژنهايي خاص تعيين مي‌كند وجود ندارد، و تحقيق در اين زمينه به چند دليل كاري مشكل است:

اول آنكه يك اتفاق نظر عمومي در زمينه شخصيت وجود ندارد و اين مسأله تحقيقات را كه نياز به روشهاي عيني اندازه‌گيري دارد، دچار مشكل مي‌كند و دوم آنكه از نظر اخلاقي امكان ندارد بتوانيم آزمايشاتي انجام دهيم كه لازمه آن تغيير دادن متغيرهاي ژنتيكي است. در مورد حيوانات مي‌توان از تلقيح مصنوعي يا توليد مثل انتخابي استفاده كرد ولي انجام چنين كاري در مورد انسان امكان‌پذير نيست و در اين مورد چنانچه ذكر آن رفت تنها مي‌توان از مطالعه بر روي دوقلوها براي رسيدن به نتيجه‌اي نسبتاً قطعي استفاده كرد. (جمالفر، 1385، ص 19)

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت طلاق عاطفی پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشي مقررات صادرات و واردات فناوری اطلاعات تحقیق در مورد تعريف بيماري عفوني پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی