👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب جملاتی ارزشمند از بزرگان جهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب جملاتی ارزشمند از بزرگان جهان

در بخشی از کتاب جملاتی ارزشمند از بزرگان جهان می‌خوانیم:

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس، از انجام ندادن درست آرمان‌های خویش بترس. ارد بزرگ

انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه‌های استتار بدست می‌آورد. ل - فوئر باخ

از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان، گرچه در این راه رنج‌ها کشی، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد. بزرگمهر

خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آن‌ست که بکوشد در کاری نیفتد. نصیحه الملوک

اینکه بعضی‌ها می‌ترسند یا افسرده می‌شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده‌اند مسئولیت احساس‌شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می‌کنند چون برای‌شان راحت‌تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند: باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم. وین دایر

تو، جدا از دیگران نیستی، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایر

👇محصولات تصادفی👇

نقش خانواده در آموزش علوم پيشينة مديريت و استاندارهای کیفیت پاورپوینت در مورد اقتصاد مديريت حفاظت از رطوبت خاك پاورپوینت علوم پزشكي ‌رده هاي R و NLM